پنل های کاربری

سطح دسترسی B A A+ AS
ارسال پیامک به صورت تکی و گروهی دارد دارد دارد دارد
ارسال پیامک به صورت نظیر به نظیر و از فایل Excel دارد دارد دارد دارد
ارسال پیامک از دفترچه تلفن دارد دارد دارد دارد
ارسال پیامک با پیشوند نام و نام خانوادگی مخاطبین yes yes yes yes
ارسال پیامک های طولانی و با زبان های مختلف yes yes yes yes
تخمین هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی yes yes yes yes
امکان دریافت گزارشات ارسالی ها و دریافتی ها yes yes yes yes
استفاده از پیام های پیش فرض (پیام های آماده) yes yes yes yes
زمانبندی و ارسال پیامک اتوماتیک در تاریخ و ساعت مشخص yes yes yes yes
امکان جلوگیری از ارسال به شماره های تکراری در گروه ها yes yes yes yes
ارسال پیامک منطقه بندی و کد پستی سراسر ایران yes yes yes yes
ارسال به شماره های ایرانسل به تفکیک شهر و استان yes yes yes yes
اضافه کردن فیلدهای نامحدود برای هر گروه از دفترچه تلفن yes yes yes yes
ارسال با دکل های BTS ایرانسل no yes yes yes
ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت no yes yes yes
پاسخگوی خودکار به پیامک های دریافتی (پاسخ هوشمند و پارامتریک) no no yes yes
ارسال پیامک های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیریت سیستم no no yes yes
ارسال پیامک و مدیریت سامانه از طریق موبایل مدیریت سیستم no no yes yes
ارسال پیامک مشاغل شهر و شهرستان no no yes yes
ارسال پیامک بین المللی no no yes yes
ارسال پیامک کارت ویزیت - MMS - WAP no no yes yes
مدیریت رویدادها (ارسال پیامک اتوماتیک تبریک ها، سالگرد و اخطاریه ها) no no yes yes
نظرسنجی و آمارگیری از طریق پیام کوتاه no no yes yes
صندوق انتقادات و پیشنهادات no no no yes
برگزاری مسابقات و آزمون های مبتنی بر پیامک no no no yes
تعریف واحدهای سازمانی و مدیریتی مبنی بر همکار no no no yes
خدمات وب سرویس (مدیریت پاسخ از URL و مدیریت Remote Database) no no no yes
خدمات هوشمند (هشدار دهنده و Divert) no yes yes yes
دایورت پیامک no yes yes yes
پشتیبانی 24 ساعته yes yes yes yes
شارژ آنلاین اعتبار (با تمامی کارت های بانک عضو شبکه شتاب) yes yes yes yes
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق yes yes yes yes
شماره عمومی 210002000 yes yes yes yes
شماره عمومی 100009 yes yes yes yes
شماره عمومی 2000145 yes yes yes yes
شماره عمومی 30002349 yes yes yes yes
شماره عمومی 50002040 yes yes yes yes
شماره عمومی 5000515 yes yes yes yes
شماره عمومی 3000505 yes yes yes yes
شماره اختصاصی 14 رقمی 14 رقمی 12 رقمی 10 رقمی
مدت اعتبار دائمـی دائمـی دائمـی دائمـی
تعرفه ارسال پیامک (ثابت و بدون شرط میزان شارژ!) 127 ریال 127 ریال 127 ریال 107 ریال

قیمت

25.000 تومان

50.000 تومان

75.000 تومان

250.000 تومان

 

آریاپیامک